EUB utasbiztosítás

Spanyol körutazás II.

Spanyol körutazás II.
Spanyol körutazás II.Spanyol körutazás II.Spanyol körutazás II.Spanyol körutazás II.Spanyol körutazás II.
már 36 780 Ft-tól
Fő/éj

Utazás:

Menetrend szerinti, közvetlen repülő­járattal Mad­ridig és vissza, Spanyol­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás


Félpanzió (büféreggeli, vacsora).

1. nap: Madrid

Elutazás a Ferihegyi repülőtérről Madridba a délutáni órákban. Megérkezés után transzfer a szállodába (1 éj).

2. nap: Madrid, Toledo

Autóbuszos vá­ros­né­zés Madridban: óváros, a Habs­burg és a Bourbon dinasztiák Madridja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hivatali negyeddel stb. To­vább­uta­zás Toledóba, a spanyol királyok ősi szék­vá­ro­sába. Vá­ros­né­zés: XIV. sz-i ka­ted­rá­lis, Kincstár, El Greco-emlékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sának tartják. Szállás Toledóban (1 éj).

3. nap: Granada


A „királyi” várostól délre fekvő La Mancha vidékét, Don Quijote kaland­jainak földjét átszelve, majd hatalmas szőlős­kertek és olaj­fa­li­getek között haladva megér­kezés Grana­dába. Is­mer­ke­dés a várossal, majd az utolsó szul­táni rezi­dencia, a világ­hírű Alhambra palota és a Generalife kertek meg­te­kin­té­se következik. (2008 janu­ár­jától az Alhambra be­lé­pő­fogla­lá­sával kapcso­latban új szabá­lyozás lépett érvénybe. E szabá­lyozás szerint a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lőzően fog­lal­ha­tóak. Ezért partner­irodánk is a fenti felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­igazolni. Az elmúlt 9 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás beve­zetése óta – a több mint 90 spa­nyol­országi köruta­zásunk során egyszer sem fordult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Alhambrát meglátogatni.)
Szállás Granadában (1 éj).

4. nap: Málaga, Ronda


Utazás Spanyolország szubtrópusi tengerpartjára, a Costa del Solra, a „Napospart”-ra. Rövid vá­ros­né­zés Málagában, a Costa del Sol „főváro­sában", majd to­vább­uta­zás az egye­dülálló fekvésű Ronda váro­sába, mely nevével ellen­tétben Anda­lúziának egyik leg­szebb városa. Az ódon hangu­latú óvárost két részre osztja egy több mint 100 méter mély szurdok. Szállás egy ten­ger­par­ti üdülőhelyen, Torremolinosban (2 éj).

5. nap: Torremolinos, Gibraltár


Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Gibraltárba, az Ibé­riai-félsziget legdélibb ré­szé­be, amely 1704 óta brit felségterület.
A fakultatív program ára: 13.900 Ft, mely tartalmazza a városnéző kisbusz árát is (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Córdoba, Sevilla

Elutazás Córdobába, a Córdobai Kalifátus egykori főváro­sába. A Nagy Mecset meg­te­kin­té­se, mely a város legfőbb látni­va­lója, valaha a nyugati iszlám főme­csetje volt (20.000 négyzet­méter alap­terület, 850 márvány­oszlop). Ezt köve­tően séta az óváros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Délután to­vább­uta­zás Sevillába, Andalúzia főváro­sába, is­mer­ke­dés a várossal. Szállás Sevillában (1 éj).

7. nap: Sevilla, Mérida


A sevillai vá­ros­né­zés folytatása: Plaza de Espana, Alcázar palota, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó negyed), a világ egyik leg­na­gyobb ka­ted­rá­lisa a híres harang­to­ronnyal (a Giraldával). Elutazás Sevillából Méridába, Spanyol­ország római kori emlé­kekben leggaz­dagabb váro­sába. Rövid séta, majd to­vább­uta­zás a cáceresi szállodába (1 éj).

8. nap: Cáceres, Plasencia, Candelario

Vá­ros­né­zés Cáceresben, melynek tör­té­nel­mi bel­vá­rosa a közép­korba viszi vissza a láto­gatót (Európa egyik legé­pebben megma­radt kö­zép­ko­ri városa). A dombra épült óvárost 12 toronnyal mege­rő­sített városfal veszi körül.
To­vább­uta­zás válto­zatos extremadurai és kasztíliai tájakon keresztül Salamanca irányába. Útközben rövid lá­to­ga­tás Plasenciában, melynek ka­ted­rá­lisa impozáns látványt nyújt, majd kitérőt teszünk egy elbű­völő hegyi faluba, Candelarióba. Szállás Sa­la­man­ca mellett (1 éj).

9. nap: Salamanca, Ávila


Délelőtt vá­ros­né­zés Spanyolország híres egyetemi váro­sában, Salamancában, mely tele van mű­em­lékek­kel (gyönyörű főtér, a régi és az új ka­ted­rá­lis, a Kagylók háza, az egyetem épületei stb.). Délután Ávilával is­mer­ke­dünk, Szent Teréz váro­sá­val, amely kö­zép­ko­ri város­képét napja­inkig megő­rizte (2,5 km-es város­fal­rendszer 88 bástyával). Szállás Sego­viá­ban (1 éj).

10. nap: Segovia, El Escorial

A segoviai vá­ros­né­zés során megtekintjük a híres római vízve­ze­téket, vala­mint az óvárost ősi nemesi háza­ival és román stílusú temp­lomaival. Lehe­tőség a csupa torony Alcázar palota meg­te­kin­té­sé­re is. To­vább­uta­zás Madrid irányába a Guadarrama-hegy­sé­gen keresztül. Útközben az El Escorialban, a világ nyolcadik csodá­jának tartott kolos­tor­pa­lotában teszünk lá­to­ga­tást (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagy­temp­lom, a spanyol királyok mauzó­leuma stb.). Szállás Madridban (1 éj).

11. nap: Madrid

Szabadidő Madridban, illetve az érdek­lődők ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy közös sétát tehetnek a Királyi Palota – Puerta del Sol – Prado út­vo­na­lon. Ezután lehe­tő­ség a Prado (Európa egyik leggaz­dagabb képtára) vagy egyéb más ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. A késő délutáni órákban transzfer a repülőtérre, el­uta­zás Buda­pest­re.

x

A reptéri illeték 22.000 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza
a repülőjegyet, a helyi autó­buszt Spanyolországban, a 10 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, az irodánk ide­gen­ve­ze­tő­jét indulástól érkezésig és a helyi idegenvezetéseket, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj 5-6 városban a helyi idegen­ve­ze­téseket is tartalmazza, ami elég je­len­tős költség­növelő tényező (kb. 14.000 Ft/fő), de sajnos Spanyol­országban csak így biz­to­sít­ható, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szak­szerű ide­gen­ve­ze­tést kap­ja­nak.

Egyágyas felár:    105.000 Ft

 
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk. Elfogadom.