EUB utasbiztosítás

Spanyol körutazás I.

Spanyol körutazás I.
Spanyol körutazás I.Spanyol körutazás I.Spanyol körutazás I.Spanyol körutazás I.Spanyol körutazás I.
már 41 571 Ft-tól
Fő/éj

Utazás:

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Mad­ridig és vissza, Spanyol­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

7 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás


Félpanzió (büféreggeli, vacsora).


1. nap: Madrid


Elutazás a Ferihegyi repülőtérről Madridba a délutáni órákban. Megérkezés után transzfer a szállodába (2 éj).

2. nap: El Escorial, Segovia

Egész napos kirándulás: elő­ször az El Escorialt, a világ nyolcadik csodá­jának tartott kolos­tor­pa­lotát láto­gatjuk meg (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagy­temp­lom, a spanyol királyok mauzó­leuma stb.), majd utazás Segoviába a Guadarrama-hegységen ke­resztül. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a híres római vízve­ze­téket, vala­mint az óvárost ősi nemesi háza­ival és román stílusú temp­lomaival. Lehe­tőség a csupa torony Alcázar palota és a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­sé­re is (mind az El Escorial, mind Segovia része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek).

3. nap: Toledo, La Mancha vidéke


Félnapos vá­ros­né­zés Toledóban, a spanyol királyok ősi szék­vá­ro­sában: XIV. sz-i ka­ted­rá­lis, Kincstár, El Greco-emlékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­da­gabb váro­sának tartják.
To­vább­uta­zás Granada felé. A Toledótól délre fekvő La Mancha vidékét, Don Quijote kaland­jainak földjét átszelve, majd hatalmas szőlős­kertek és olaj­fa­li­getek között haladva megér­kezés Granadába a kora esti órákban. Szállás Granadában (1 éj).

4. nap: Granada, Málaga

Granadában is­mer­ke­dés a várossal, majd az utolsó szultáni rezi­dencia, a világ­hírű Alhambra palota és a Generalife kertek meg­te­kin­té­se. (2008 január­jától az Alhambra belé­pő­fog­la­lásával kapcso­latban új sza­bá­lyo­zás lépett érvénybe. E szabá­lyozás szerint a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lő­zően foglal­ha­tóak. Ezért partner­iro­dánk is a fenti felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Az elmúlt 9 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás beve­ze­tése óta – a több mint 90 spanyol­országi köruta­zá­sunk során egyszer sem fordult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Alhambrát megláto­gatni.)
To­vább­uta­zás Spanyol­ország szubtró­pusi ten­ger­part­jára, a Costa del Solra, a „Napospart”-ra. Rövid vá­ros­né­zés Málagában, a Costa del Sol „fő­vá­ro­sában". Szállás egy ten­ger­par­ti üdülőhelyen, Torre­mo­li­nosban (2 éj).

5. nap: Torremolinos, Gibraltár

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Gibraltárba, az Ibé­riai-félsziget legdélibb ré­szé­be, amely 1704 óta brit felségterület.
A fakultatív program ára: 13.900 Ft, mely tartalmazza a város­néző kisbusz árát is (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Sevilla

Utazás Sevillába, Andalúzia főváro­sába. Szabad program, majd autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés: Plaza de Espana, Alcázar palota, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó negyed), a világ egyik leg­na­gyobb ka­ted­rá­lisa a híres harang­to­ronnyal (a Giraldával) stb. Szállás Sevillában (1 éj).

7. nap: Córdoba

Délelőtt vá­ros­né­zés Córdobában, a Córdobai Kalifátus egykori főváro­sában. A Nagy Mecset meg­te­kin­té­se, mely a város legfőbb látni­va­lója, valaha a nyugati iszlám főme­csetje volt (20 000 négyzet­méter alap­te­rület, 850 márvány­oszlop). Ezt köve­tően séta az óváros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Délután to­vább­uta­zás a madridi szállodába (1 éj).

8. nap: Madrid

Autóbuszos vá­ros­né­zés a spanyol fő­vá­ros­ban: óvá­ros, a Habsburg és a Bourbon dinasz­tiák Madridja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hiva­tali negyeddel stb., majd sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség Európa egyik leggaz­dagabb képtá­rának, a Pradónak a meg­te­kin­té­sé­re. A késő délutáni órákban transzfer a repülő­térre, elutazás Buda­pest­re.

x

A reptéri illeték 22.000 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt Spanyolországban, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, az irodánk ide­gen­ve­ze­tő­jét indulástól érke­zésig és a helyi idegen­ve­ze­téseket, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj 4-5 városban a helyi idegen­ve­ze­téseket is tartal­mazza, ami elég je­len­tős költség­növelő tényező (kb. 12.000 Ft/fő), de sajnos Spanyol­országban csak így biz­to­sít­ható, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szakszerű ide­gen­ve­ze­tést kap­janak.

Egyágyas felár:    78.000 Ft

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap


A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk. Elfogadom.