EUB utasbiztosítás

Portugáliai mozaik

Portugáliai mozaik
Portugáliai mozaikPortugáliai mozaikPortugáliai mozaikPortugáliai mozaik
már 33 386 Ft-tól
Fő/éj

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapesttől Lisszabonig és vissza, egyszeri át­szál­lás­sal. Portugáliában jó minőségű, korszerű autó­busszal.

Szállás

6 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 1 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (a május 9-i és a szeptember 25-i csoportok esetében 5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 2 éj­sza­ka 3 csil­la­gos) szál­lo­dák­ban, két­ágyas, pótágyazható, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban.Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.


1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Lissza­bonba. A délutáni megérkezést követően is­mer­ke­dés a portugál fővárossal. Szállás a bel­vá­ros­hoz közel, metróállomás közelében (2 éj).

2. nap: Lisszabon

Az egész napot Lisszabonban töltjük. Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés: Belém-torony, Felfedezők em­lék­műve, Jeromosok kolostora – Vasco de Gama síremlékével, kilátópontok, Avenida Libertade stb. A programban szerepel a Lisszabon melletti mo­nu­men­tá­lis Krisztus Király emlékmű is (gyönyörű pano­ráma Lisszabonra és a Tejo folyó torkolatvidékére). A nap hátralévő ré­szé­ben sza­bad­idő, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felkeresésére Lisszabonban.

3. nap: Óbidos, Nazaré, Batalha

Utazás észak felé. Óbidos az első megálló, egy dombon fekvő, falakkal körülvett kisváros, mely teljes egészében megőrizte kö­zép­ko­ri jellegét. Ezután Nazaré következik, egy bájos halászfalu az Atlanti-óceán partján, majd a portugál gótika remekművét, a Batalhai kolostort látogatja meg a csoport (része a vi­lág­örök­ségnek). Szállás Fátimában (1 éj).

4. nap: Fátima, Porto


Is­mer­ke­dés Fátimával, a za­rán­dokok városával, ahol 1917-ben fél éven keresztül minden hónap 13-án megjelent a Szűzanya. Lehetőség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. Utazás Portóba, az ország má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába. Porto tör­té­nel­mi központja a Douro folyó felett része a vi­lág­örök­ségnek. Vá­ros­né­zés, lá­to­ga­tás a Szt. Ferenc temp­lomban és a tőzsdepalotában, melynek gyöngyszeme a le­nyű­gö­zően szép arab szalon. A vá­ros­né­zést követően betekintés egy borospincébe, kóstoló a híres portóiból. Késő délután lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a Douro folyón. Szállás Portóban (1 éj).

5. nap: Aveiro, Coimbra, Tomar


Kora délelőtt séta a csatornákkal szabdalt Aveiróban, a portugál tengerpart egyik leg­ér­de­ke­sebb váro­sában. To­vább­uta­zás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi váro­sába. Coimbra valaha királyi székhely volt, később pedig az ország szellemi központja, hiszen 1307-től 1911-ig az itteni egyetem volt az egyetlen Portugáliában. Vá­ros­né­zés, az egyetemi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leggaz­dagabb és leg­szebb könyvtárának tartanak. Délután Tomarban lá­to­ga­tás egy különös épü­let­együt­tesben, a Krisztus-rendi lovagok egykori várában és ko­los­to­rában. Szállás Tomarban (1 éj).

6. nap: Évora, Setúbal, Arrábida-hegység


Reggeli után Portugália műemlékváro­sába, Évorába látogatunk (része a vi­lág­örök­ségnek). Vá­ros­né­zés: Diana temp­lom – az ország legkiemelkedőbb ókori műemléke, ka­ted­rá­lis stb. Délután to­vább­uta­zás az Atlanti-óceán felé. Útközben pihenő Setúbalban, Portugália harmadik leg­na­gyobb váro­sában, majd átkelés az Arrábida-hegységen (nagyszerű pano­ráma az Atlanti-óceánra és a sziklás partvidékre). Szállás a Lisszabon melletti ten­ger­par­ti üdülőhelyen, Estorilban (2 éj).

7. nap: Portugál tengerpart / Cabo da Roca, Sintra palota


Pihenés Estorilban, a ten­ger­par­ti üdülőhelyen.
Fakultatív program: Cabo da Roca, Sintra palota
A félnapos kirándulás során elő­ször megálló a Cabo da Rocánál, az európai szárazföld legnyugatibb pont­já­nál. 145 méter magasra emelkedik ki a ten­ger­ből ez a szikla, mely az óvilág végét jelenti. Ezt követően utazás egy közeli romantikus kisvárosba, Sintrába, a portugál királyok egykori nyári pa­lo­tá­já­nak meg­te­kin­té­se. Az épü­let­együt­tes Por­tu­gá­lia leg­ér­té­ke­sebb kö­zép­ko­ri uralkodói palotája.
A fakultatív program ára: 6.200 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

8. nap: Lisszabon


Délelőtt lá­to­ga­tás az 1998-as világkiállítás területére, lehe­tő­ség az Óceanárium meg­te­kin­té­sé­re.
Transzfer a lisszaboni repülőtérre, haza­uta­zás egy­szeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re, érkezés a késő esti órákban.

* A május 9-i csoport 5. éjszakai szállását Tomar helyett Coimbrában tudtuk csak foglalni. Tomarban a Krisztus-rendi lovagok várának meglátogatása a 6. napra kerül, emiatt a csoport nem az Arrábida-hegy­ségen keresztül érkezik Estorilba, hanem egy gyors­forgalmi úton. Ugyanakkor az 5. napon lehe­tő­ség lesz a bűbájos csíkos házairól ismert Costa Nova meg­lá­to­ga­tá­sára.


x

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt Portugáliában, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, az irodánk ide­gen­ve­ze­tő­jét (eluta­zástól hazaérkezésig) és a helyi ide­gen­ve­ze­tőt Lisszabonban, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:    38.300 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:    85.900 Ft
 
3. ágy kedvezménye:    35.700 Ft
 
Betegség-, baleset-és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A reptéri illeték jegykiállításig változhat!

A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk. Elfogadom.